Privatlivspolitik - GDPR

I forbindelse med den nye Persondataforordning som træder i kraft d. 25,05.2018 er Moder Jord forpligtet til at indhente skriftligt samtykke til at opbevare personhenførbare data.

Derfor skal du som klient hos Moder Jord, give dit samtykke til at indhente og opbevare dine personlige oplysninger i op til 10 år, som det er gældende for jordemødre.  Dette henført det seneste notat i journalen, jf. journalbekendtgørelsens § 15, stk. 1. I særlige tilfælde kan journalen opbevares længere. En sådan samtykkeerklæring kan lyde som set her til højre og du er velkommen til at kopiere denne, printe den ud og underskrive den. 

Hos Moder Jord opbevares den elektroniske journal hos Terapeutbooking.dk. Disse er også GDPR-compliant.

Accept

Ved acceptering af overstående betingelser har Moder Jord din tilladelse til at opbevare oplysninger (og journalføre), jf. persondatalovens §7 og §8.

Der gøres opmærksom på, at du som underskriver har rettigheder, jf. persondataloven, Lov nr. 429 af 31. maj 2000, vedr. behandling af personoplysninger i form af indsigt, jf. §31, indsigelse, jf.§35 og mulighed for sletning af urigtige og vildledende oplysninger, jf. §37. Endvidere er det muligt til enhver tid at trække din tilladelse/samtykke tilbage, jf. §38. For yderligere oplysninger henvises til Datatilsynet.

Jordemoder Ann-Emilie Augustinus

Find og print samtykkeerklæring HER.