Moder Jord

Jordemoder Ann-Emilie Augustinus

 

OBS!! JEG ER PÅ BARSEL INDTIL D.  1  JANUAR 2019

HVILKEN FØDSEL DRØMMER DU OM?

Hjemmefødsel? Vandfødsel? Lotusfødsel? Hospitalsfødsel med din egen jordemoder? Eller måske en naturfødsel i det fri? Det der rigtigt for dig, er muligt….

Måske har du et tidligere traumatisk forløb bag dig og ønsker forståelse og afslutning? Alt i alt handler Moder Jord om tryghed og tillid. Et sted hvor du bliver mødt med fuld information om ALLE dine muligheder og støtten til at kunne træffe det rette valg. Den naturlige fødsel bliver styrket og støttet, så du oplever så få indgreb som muligt.

Privatlivspolitik - GDPR.

I forbindelse med den nye Persondataforordning som træder i kraft d. 25,05.2018 er Moder Jord forpligtet til at indhente skriftligt samtykke til at opbevare personhenførbare data.

Derfor skal du som klient hos Moder Jord, give dit samtykke til at indhente og opbevare dine personlige oplysninger i op til 10 år, som det er gældende for jordemødre.  Dette henført det seneste notat i journalen, jf. journalbekendtgørelsens § 15, stk. 1. I særlige tilfælde kan journalen opbevares længere. En sådan samtykkeerklæring kan lyde som set her til højre og du er velkommen til at kopiere denne, printe den ud og underskrive den. 

Hos Moder Jord opbevares den elektroniske journal hos Terapeutbooking.dk. Disse er også GDPR-compliant.

Accept

Ved acceptering af overstående betingelser har Moder Jord din tilladelse til at opbevare oplysninger (og journalføre), jf. persondatalovens §7 og §8.

Der gøres opmærksom på, at du som underskriver har rettigheder, jf. persondataloven, Lov nr. 429 af 31. maj 2000, vedr. behandling af personoplysninger i form af indsigt, jf. §31, indsigelse, jf.§35 og mulighed for sletning af urigtige og vildledende oplysninger, jf. §37. Endvidere er det muligt til enhver tid at trække din tilladelse/samtykke tilbage, jf. §38. For yderligere oplysninger henvises til Datatilsynet.

Jordemoder Ann-Emilie Augustinus

Samtykkeerklæring

Jeg giver hermed mit samtykke til, at Moder Jord har indhentet mine personlige oplysninger via online booking, personligt eller telefonisk, og registreret disse oplysninger i det elektroniske journalsystem. Jeg giver samtidig mit samtykke til at oplysningerne må opbevares i op til 10 år.

Indhentede oplysninger er som følger:

  • Navn:
  • Adresse:
  • Tlf.:
  • E-mail:
  • CPR-nummer:

Jeg er bekendt med at journalen kan indeholde:

  • Navn, CPR-nummer, adresse, Tlf. og E-mail.
  • Oplysninger om aktuelle og tidligere helbredsforhold.
  • Oplysninger om tidligere og nuværende sygdomme, symptomer, livsstil, familie- og arbejdsmæssige forhold, brug af medicin, kosttilskud mm.
  • Vejlednings- og/eller behandlingsforløb, effekt, evt. andre reaktioner mm.

Undertegnede er informeret skriftligt om, hvilke oplysninger der journalføres og opbevares samt til hvilket formål, og giver tilladelse til, at oplysningerne må opbevares og anvendes af behandleren i henhold til databeskyttelsesforordningens bestemmelser med virkning fra den 25 maj 2018.

Dato:      /      – 2018 _____________________________________